Αρχική

Advanced Open Water Diver

Μέσα από αυτό το Σχολείο θα εξερευνήσετε μερικές από τις κορυφαίες καταδυτικές περιπέτειες. Το δέτυερο κατά σειρά επίπεδο πιστοποίησης σας καταδύει σε μεγάλο βάθος (30 μέτρων)

Εδώ θα κατανοήσετε πλήρως τα μυστικά, τις αρχές και διαδικασίες της βαθιάς κατάδυσης.

Προαπαιτήσεις

  1. PADI Open Water Diver (15 ετών)
  2. Junior Open Water Diver (12 ετών)
  3. ή αντίστοιχη πιστοποίηση από άλλο πιστοποιημένο οργανισμό.

Τι συμπεριλαμβάνεται

Εκτύπωση